Menu

Cho thuê xe nâng

Xe nâng hàng
Chiều cao nâng tối đa: 4000 mm | Tải trọng nâng: 2500 Kg | Bình điện 48V new 80%
Xe nâng hàng
Chiều cao nâng tối đa: 3000 mm | Tải trọng nâng: 1500 Kg | Sản xuất 2011
Xe nâng hàng
Khung chui cont nâng cao : 3000 mm | Tải trọng nâng: 2000 Kg | Sản xuất 2017
Xe nâng hàng
Chiều cao nâng tối đa: 5500 mm | Tải trọng nâng: 1200 Kg | Sản xuất 2016
Xe điện đứng lái
Chiều cao nâng tối đa: 4500 mm | Tải trọng nâng: 1800 Kg | Sản xuất 2018
Xe nâng dầu
Chiều cao nâng tối đa: 3000 mm | Tải trọng nâng: 2500 Kg